Regulamin

Regulamin systemu sprzedaży biletów on-line Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury
obowiązący od 1.10.2017 r.

§ 1

Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:

 1. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między kupującym, a Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 29.
 2. Spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.bilety.wok.walbrzych.pl:
  • wprowadzenie danych kupującego,
  • wybór wydarzenia lub rodzaju zajęć i liczby biletów,
  • sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
  • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

§ 2

 1. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów:
  • indywidualnych, na zajęcia edukacyjne,
  • biletów indywidualnych (1 – 19 osób) lub grupowych na wydarzenia (20 i więcej).
 1. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę Dotpay z siedzibą w Krakowie, 30-552, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadającą numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.
 2. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez Dotpay, pocztą elektroniczną, kontakt: bok@dotpay.pl lub tel. +48 12 688 26 00.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

§ 3

 1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 2. Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 3. Wałbrzyski Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 4. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasach biletowych Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
 5. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
 6. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

§ 4

 1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury informuje o braku możliwości zwrotów biletów zakupionych na oznaczony dzień lub okres (zgodnie z art. 38, pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta).
 2. W uzasadnionych przypadkach zwrot będzie możliwy (prośbę należy przedstawić pisemnie dyrektorowi Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury).
 3. Po dokonaniu zakupu biletów grupowych należy poinformować Punkt Obsługi Klienta o dokonaniu zakupu (tel.:+48 74 66 70 954 e-mail: bilety@wok.walbrzych.pl).

§ 5

 1. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
 2. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

§ 6

 1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury może odmówić wstępu na obszar zarządzany przez WOK oraz przebywania na nim osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
  W wyżej wymienionych przypadkach zwrot pieniędzy za zakupione bilety nie obowiązuje!

§ 7

 1. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 2. Pełny regulamin uczestnictwa w Wałbrzyskiej Szkole Talentów oraz w wydarzeniach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury znajduje się w placówkach WOK.